افزودن کاربر جدید و تغییر رمز کاربر در ویندوز XP

Windows XP User Account Password Change
استاندارد

برای اضافه کردن کاربر جدید یا تغییر رمز کاربر در ویندوز XP بدون استفاده از Control Panel و با استفاده از Computer Management از این آموزش استفاده کنید.

در Run تایپ کنید compmgmt.msc سپس Enter بزنید و یا روی My Computer راست کلیک و Manage را انتخاب کنید:

Computer Management Command

Computer Management Command

Windows XP Manage Computer

Windows XP Manage Computer

 

سپس برای تغییر رمز کاربر از زیر شاخه System Tools > Local Users and Groups > Users روی نام کاربر مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Set Password را انتخاب کنید:

 

  Windows XP User Account Password Change

Windows XP User Account Password Change

 

برای افزودن کاربر جدید در همان مسیر روی زیرشاخه Users راست کلیک و گزینه New User را انتخاب کنید:

 

Add New User windows XP

Add New User windows XP

Add User windows XP

Add User windows XP

 

How to add new user and change password in Windows XP