تشخیص ۳۲ یا ۶۴ بیتی در ویندوز xp و ۷

استاندارد

در صورتی که از ۳۲ یا ۶۴ بیتی بودن ویندوز اطلاع ندارید از این روش استفاده کنید

برای تشخیص ۳۲ یا ۶۴ بیتی بودن ویندوز XP:

  1. با استفاده از کلیدهای Win + R پنجره Run رو باز کنید و دستور winmsd رو تایپ کنید
  2. در پنجره System Information در قسمت سمت راست جلوی  System Type در صورتی که عبارت X64 نوشته شده به معنای ۶۴ بیتی بودن و اگر X86 نوشته شده به معنای ۳۲ بیتی بودن ویندوز است.

برای تشخیص ۳۲ یا ۶۴ بیتی بودن ویندوز ۷  و ۱۰:

  1. با استفاده از کلیدهای Win + R پنجره Run رو باز کنید و دستور msinfo32 رو تایپ کنید
  2. در پنجره System Information در قسمت سمت راست جلوی  System Type در صورتی که عبارت X64 نوشته شده به معنای ۶۴ بیتی بودن و اگر X86 نوشته شده به معنای ۳۲ بیتی بودن ویندوز است.

و یا روی Computer در ویندوز ۷ و This PC در ویندوز ۱۰ راست کلیک کرده و گزینه Properties رو انتخاب کنید. در پنجره System جلوی System Type نوی ۳۲ یا ۶۴ بیتی بودن ویندوز و CPU مشخص شده است.

 

و یا در Command Prompt دستور systeminfo رو تایپ کنید. این دستور اطلاعات بسیار کاملی از کامپیوتر نمایش می دهد. از جمله System Type که ۶۴ یا ۳۲ بیتی بودن ویندوز را نشان می دهد.

 

See if System Type is 32-bit (x86) or 64-bit (x64) Windows 10